Veiligheid en wereldrecord

Wereldrecord Simultaan vuurspuwen en veiligheid . Met trots vertellen we aan iedereen die het horen wil, dat we reeds 3 keer succesvol voor opdrachtgevers een wereldrecordpoging simultaan vuurspuwen hebben verzorgd. Daarvoor hebben wij de kennis, de instructeurs, de materialen en wat belangrijker is de ervaring. In ons instructieteam zit een brandweerofficier en we hebben 2 brandwachten in het demoteam, alsmede 2 ambulancemedewerkers. Gelukkig hebben we hun interventie nooit nodig gehad, maar dat komt omdat we hun kennis hebben opgenomen in onze werkwijze. Wat voor elke opdrachtgever erg belangrijk is: Door deze 3 wereldrecordpogingen zijn wij als enige organisatie reeds 3 keer aan strenge veiligheidschecks onderworpen, en goedbevonden. We hebben daarvoor een veiligheidsprotocol geschreven welke door controlerende instanties ter inzage ligt en wat reeds 3 keer aan de basis heeft gestaan van de vergunningen die we daarvoor gekregen hebben.

Vuurspuwen en veiligheid.
Het gaat te ver om hier alle details van ons veiligheidsprotocol te vermelden, deze zijn natuurlijk wel beschikbaar voor overheidsinstanties. We gaan bij de veiligheid veel verder dan brandgevaar, we willen ook geen enkele schade door vuurspuwactiviteiten waarbij wij actief zijn. Dit veilig handelen bestaat uit 3 stappen.
1) Het inventariseren van risicofactoren alvorens wij gaan vuurspuwen of instructie gaan verzorgen.
2) We werken uitsluitend met zeer goed getrainde vuurspuwers en altijd onder de begeleiding van een instructeur.
3) Indien er in onze directe omgeving een calamiteit plaats vindt, kunnen we adequaat handelen, we hebben o.a. kleine busmiddelen bij ons en kunnen daarmee werken.

Wil je met jullie organisatie ook een poging doen het huidige record te gaan verbreken? Wij kunnen jullie daarbij helpen. Wij hebben de instructeurs en de ervaring met vuurspuwinstructie voor grote groepen. We kunnen jullie helpen met het verkrijgen van de benodigde vergunning. We beschikken over alle benodigde materialen en kennis die nodig is zo’n geweldig spectaculair event tot een succes te maken. Neem vooral contact met ons op en we leggen je uit wat de mogelijkheden zijn.
ik neem snel contact met je op

KLIK en ik neem snel contact met je op!

Mail ons voor reserveringen of meer info?